حس غریب

ASP.NET ... MS SQL Server ... Javascript

SSADM چيست؟

شايد اين نام را در سايتهاي اينترنتي و مجلات مديريت كامپيوتري ديده باشيد.

Structured Systems Analysis Design Method


متدلوژي آناليز و طراحي ساخت يافته سيستم

بطور كلي طراحي يك سيستم از مراحل زير تشكيل شده است:

1. تعريف مسئله: نيازهاي فعلي و آينده ي سيستم و كاربران
2. امكان سنجي: بررسي امكان و يا عدم امكان پاسخ به نيازهاي تعيين شده
3. تجزيه و تحليل سيستم: بررسي و تحليل جزئيات نيازهاي كاربران در سيستم موجود
4. طراحي سيستم پيشنهادي: طراحي سيستم مورد نياز جهت رفع نيازها
5. طراحي منطقي: حذف دوباره كاريها، رفع ايرادات منطقي و تعيين وظايف هر مرحله از كاركرد
6. طراحي فيزيكي: طراحي و ايجاد بانك اطلاعاتي و  مشخصات و چهارچوب برنامه ها
7. توسعه و برنامه سازي:  نوشتن برنامه ها با توجه به شرح و استانداردهاي لازم
8. پياده سازي: اجرا، راه اندازي و عملياتي كردن سيستم
9. تست و آزمايش: تست كامل تمامي سيستم توسط كاربران و طراحان
10. بررسي نتايج سيستم: بررسي موفقيت سيستم در دستيابي به اهداف
11. نگهداري: رفع ايرادات جزئي و اشتباهات

SSADM مجموعه به هم پيوسته از راهنماها و روشها و استانداردهاست كه مراحل طراحي سيستم را از بخش امكان سنجي تا طراحي فيزيكي در بر مي گيرد. (مراحل آبي رنگ تحت SSADM)

با كمك ابزارها و متدهاي SSADM مي توان سيستمي را به بهينه ترين شكل ممكن طراحي نمود و برخي مزاياي آن عبارتند از:
كنترل بهتر پروژه
تحويل به موقع كار
ارائه ي كار منطبق با نيازهاي كاربر و اهداف سازمان
نهايت استفاده از امكانات
انعطاف پذيري
افزايش بهره وري
عدم وابستگي برنامه توليدي به نرم افزار يا سخت افزار خاص
امكان استفاده از ابزارهاي نرم افزاري (Case Tools) جهت توسعه سيستم

پس بطور كلي SSADM مجموعه روشهايي است براي بهره وري بيشتر در توليد سيستم.

اطلاعات بيشتر:
كتاب SSADM  مهندس افشارپور  انتشارات ايزايران
كتاب SSADM 4+ For Rapid System Development از David Hargrave 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۲ اسفند۱۳۸۵ساعت ۱۲:۱۹ بعد از ظهر  توسط حسین  |